СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Дейността, която развива е насочена към създаване и утвърждаване на модерна и ефективна платформа за дистанционно обучение в интернет, изграждането на ефективни и достъпни практики в дистанционното обучение, както и да усъвършенства пазарната инфраструктура, принципите и механизмите на действащите до момента образователни практики.
Поради тази причина основната дейност на Клъстер „Иновации в дистанционното обучение“ е: да обединява, популяризира и развива фирми, институции, образователни учреждения, преподаватели и лектори, да провежда консултации и обучения в сферата на дистанционното обучение и повишаването на професионалната компетентност.
За повишаване на конкурентноспособността на българския бизнес е необходимо да бъдат провеждани квалификационни и преквалификационни курсове, където служителите на бизнеса да се образоват за съвременните технологии, ноу-хау, модернизации на производствата, чуждоезикови курсове и т.н.

УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

“Мултитрейд” ЕООД

Фирмата се занимава с организирането и провеждането на образователни курсове, мероприятия и събития свързани с различните форми на обучение, напр. провеждане на краткосрочно дистанционно обучение, тренинги за преподаватели с цел повишаване на професионалната им компетенстност, както и различни професионални срещи, на които се дискутират проблеми в образованието и извънкласните занимания. „Мултитрейд“ ЕООД е част от световната организация за взаимопомощ на независи образователни центрове Columbia Education Network (http://www.columbiaedunet.com/), както и единствен представител за България.

“Варадеро 08” ЕООД

Компанията се е специализирала в организирането на различни събития и мероприятия като презентации, тренинги, семинари, вътрешно фирмени представяния, както и кетъринг. Целта й е да оказва професионално съдействие на своите клиенти в организацията на даденото мероприятие, като осигурява професионално поведение и допринася за повишаване имиджа на клиента й.

„Кобалт 2001“ ООД

Един от учредителите на АртСафари България, също така предлага курсове по изобразително изкуство и иконопис за чужденци в България.

“Метроном”

Метроном е регионално музикално-информационно радио формат CHR.Първото частно радио в Югоизточния регион. Стартира със собствена програма, новини и предавания на 28.04.1998. Програмата е с регионална насоченост.Радио Метроном промотира различните възможности за дистанционното обучение.

“МСС Глобала” ЕООД

Компания развива своята основна дейност в изграждането и поддържането на интернет портали и приложения за различни таблет и смарт устройства. Активното участие на фирмата в част от изграждането и поддържането на интернет платформата http://www.lecturio.de и е помогнало да натрупа нужния опит, за да помогне на членовете на клъстера да представят своята идея за дистанционно обучение, чрез техническите средства и интернет.

“ОКСОН” ЕООД

Това е фирма специализирала се в организирането и преподаването на курсове по чуждоезиково обучение. Клиенти на „Оксон“ са хора от различни възрастови групи, което показва познаване на нуждите на различните таргет групи – деца, тийнеджъри, работещи и т.н. Компанията има възможност и провежда професионално насочени курсове по чужд език напр. „Английски език за хотелиери“, „Бизнес английски и бизнес кореспонденция“, както и „Английски език за най-малките“.

“Нитро Медиа” ЕООД

„Нитро Медиа“ ЕООД е представителя на рекламния бизнес в клъстера. Огромния международен опит, който фирмата е натрупала участвайки във филмото заснемане на проекти като (The Expendables 2), български и международни реклами, както и участието й по различни проекти на киноцентър БОЯНА показват високото ниво на професионализъм и контактна маса.


Нашето мото е: Инвестираме във вашето бъдеще!


banner